Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgningerpå statsbudsjettet for 2008, kapitler under Fornyings-og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet, konstitusjonelle institusjoner (rammeområde 14)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 28. november 2007

Lodve Solholm

leder og ordf. for kap. 43

Carl I. Hagen

ordf. for kap. 1, 2, 51 og 3051

Lars Peder Brekk

ordf. for kap. 41 og 3041

Berit Brørby

ordf. for kap. 44