Helse- og omsorgskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er helsetenester, pleie- og omsorgstenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og lækjemiddel.

Medlemene i komiteen

Medlemene i helse- og omsorgskomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Eit eige skjema nyttast til søknad om å få delta på høyring eller innsending av skriftlege innspel. Det finnast via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Helse- og omsorgskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: helse-omsorg@stortinget.no

Komitésekretær

Kirsten Gjemdal
Telefon: 23 31 31 40

Komitésekretariatet

Paola Salazar
Telefon: 989 06 832

(Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69)

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Trøen, Tone Wilhelmsen H
Første nestleder Myrseth, Cecilie A
Andre nestleder Hoksrud, Bård FrP
Medlem Aydar, Seher R
Medlem Bollestad, Olaug Vervik KrF
Medlem Bruflot, Sandra H
Medlem Bøe, Erlend Svardal H
Medlem Hussein, Marian SV
Medlem Klungland, Lisa Marie Ness Sp
Medlem Madland, Tove Elise A
Medlem Myrvold, Hans Inge (Møter fast for Toppe, Kjersti) Sp
Medlem Ojala, Irene PF
Medlem Røed, Even A. A
Medlem Vasvik, Truls A
Medlem Wold, Morten FrP