Stortingets presidentskap. Fra venstre: Abid Q. Raja, Eva Kristin Hansen, Nils T. Bjørke, Tone Wilhelmsen Trøen, Magne Rommetveit og Morten Wold. Foto: Stortinget.

Stortingets presidentskap. Fra venstre: Abid Q. Raja, Eva Kristin Hansen, Nils T. Bjørke, Tone Wilhelmsen Trøen, Magne Rommetveit og Morten Wold. Foto: Stortinget.

Stortingets presidentskap

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid, og har ansvar for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.

Stortingets presidentskap velges ved Stortingets konstituering hvert år, av og blant representantene.

Presidentskapet består av seks personer: Stortingets president, første visepresident, annen visepresident, tredje visepresident, fjerde visepresident og femte visepresident. 

Se oversikt over presidentskapets medlemmer

Beslutninger i presidentskapet

Presidentskapet ledes av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H), som innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen. Stortingets direktør er sekretær for presidentskapet.

Se også

Kontaktinformasjon

Spørsmål om presidentskapet rettes til Stortingets direktør

Marianne Andreassen
Telefon: 23 31 35 27
postmottak@stortinget.no

Pressekontakt for presidentskap, direktør og øvrige administrative ledelse

Se pressesiden

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Stortingets president Trøen, Tone Wilhelmsen H
Første visepresident Hansen, Eva Kristin A
Andre visepresident Wold, Morten FrP
Tredje visepresident Rommetveit, Magne A
Fjerde visepresident Bjørke, Nils T. Sp
Femte visepresident Raja, Abid Q. V