Stortinget - Møte torsdag den 7. februar 2019

Dato: 07.02.2019
President: Morten Wold

Innhald

Formalia

President: Morten Wold

Presidenten: Representanten Steinar Reiten, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Siv Mossleth vil fremsette et representantforslag.

Siv Mossleth (Sp) []: På vegne av representantene Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien, Nils T. Bjørke og meg selv vil jeg fremme et forslag om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift.

Presidenten: Representanten Martin Kolberg vil fremsette et representantforslag.

Martin Kolberg (A) []: På vegne av representantene Anniken Huitfeldt, Marianne Marthinsen, Leif Audun Sande og meg selv vil jeg fremme et forslag om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Presidenten ber representantene bli sittende da det skal foretas valg i sak nr. 1.