Stortinget - Møte torsdag den 7. februar 2019

Dato: 07.02.2019
President: Morten Wold

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.29.