Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 4. desember 2020

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for kap. 51

Freddy André Øvstegård

ordf. for kap. 43

Ulf Isak Leirstein

ordf. for kap. 44