Støttemeny
Hovudmeny
Søk
Lokalmeny
Hovudinnhald
Botntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut sida Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Riksrevisjonen

Saker og spørsmål frå Riksrevisjonen

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering

Dokument 3:14 (2012-2013), Innst. 161 S (2013-2014)

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Dokument 3:6 (2013-2014)

Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
Alminnelig sak
Komitebehandling

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus

Dokument 3:4 (2013-2014), Innst. 135 S (2013-2014)

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012

Dokument 3:2 (2013-2014), Innst. 134 S (2013-2014)

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet

Dokument 3:3 (2013-2014), Innst. 136 S (2013-2014)

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012

Dokument 1 (2013-2014), Innst. 123 S (2013-2014)

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1 (2013-2014), Innst. 133 S (2013-2014)

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

Dokument 3:5 (2013-2014)

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
Alminnelig sak
Komitebehandling

Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien

Dokument 3:9 (2012-2013), Innst. 49 S (2013-2014)

Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene

Dokument 3:15 (2012-2013), Innst. 50 S (2013-2014)

Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Spørjetimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Spørjetimespørsmål

Datert: 13.12.2012

Svart på: 19.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Om at Riksrevisjonen peker på alvorlige mangler i vedlikehold på bygg i universitets- og høyskolesektoren, og hvilke strakstiltak statsråden vil iverksette for å rette på dette

Spørjetimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Spørjetimespørsmål

Datert: 07.03.2012

Svart på: 28.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Om å støtte en nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, med bakgrunn i at Riksrevisjonen i en ny rapport har slått fast at det ikke har vært en målbar styrking av feltet

Spørjetimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Spørjetimespørsmål

Datert: 24.11.2010

Svart på: 01.12.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Om å bedre økonomistyringen i Landbruks- og matdepartementet, slik at vi slipper å se de samme merknadene fra Riksrevisjonen år etter år

Spørjetimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Spørjetimespørsmål

Datert: 21.10.2010

Svart på: 27.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Om å forbedre oppfølgning og tilsyn med bompengeselskapene, slik at innkrevde bompenger brukes på en forsvarlig og effektiv måte, med bakgrunn i Riksrevisjonens kritikk

Spørjetimespørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Spørjetimespørsmål

Datert: 29.10.2009

Svart på: 11.11.2009 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Om Riksrevisjonens alvorlige kritikk av barnevernet, og hva som gjøres for å påse at saksbehandlingstiden i fylkesnemndene ikke overskrides

Interpellasjon fra Per-Kristian Foss (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2006-2007)

Datert: 27.11.2006

Svart på: 18.01.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Om at Riksrevisjonen har avdekket en rekke brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, og om å ta tak i problematikken overfor departementene

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonsteneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarleg redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Opne data på Stortinget