Bakgrunn

Stortinget valgte den 26. oktober 2017 medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, jf. Innst. 26 S (2017–2018). Stortinget valgte den 13. februar 2018 André N. Skjelstad som nytt varamedlem til delegasjonen etter Ola Elvestuen, som var blitt medlem av regjeringen, jf. Innst. 119 S (2017–2018).

Olaug V. Bollestad ble den 22. januar 2019 medlem av regjeringen, og det må derfor velges et nytt varamedlem. Kristelig Folkepartis stortingsgruppe har i brev av 28. januar 2019 anmodet om at Geir Sigbjørn Toskedal velges som nytt varamedlem.