Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges: Geir Sigbjørn Toskedal.