Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget valgte den 26. oktober 2017 medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, jf. Innst. 26 S (2017–2018). Stortinget valgte den 13. februar 2018 André N. Skjelstad som nytt varamedlem til delegasjonen etter Ola Elvestuen, som var blitt medlem av regjeringen, jf. Innst. 119 S (2017–2018).

Olaug V. Bollestad ble den 22. januar 2019 medlem av regjeringen, og det må derfor velges et nytt varamedlem. Kristelig Folkepartis stortingsgruppe har i brev av 28. januar 2019 anmodet om at Geir Sigbjørn Toskedal velges som nytt varamedlem.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges: Geir Sigbjørn Toskedal.

Oslo, i valgkomiteen, den 30. januar 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder