Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om nordområdene. Visjon og virkemidler

Dette dokument

  • Innst. 236 S (2011–2012)
  • Kjeldedokument: Meld. St. 7 (2011–2012)
  • Dato: 11.04.2012
  • Utgivar: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetal: 20

Høyrer til sak

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. april 2012

Ine M. Eriksen Søreide

Morten Høglund

leder

ordfører