Nordområdene

Meld. St. 7 (2011-2012), Innst. 236 S (2011-2012)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 11.04.2012 Innst. 236 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i dag debattert den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordområdene - Visjon og virkemilder. Innstillingen ble vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.04.2012

   Behandla i Stortinget: 17.04.2012