Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og enkelte kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 8. desember 2009

Terje Aasland

leder og ordf. for kap. 900, 1000, 1100, 3900, 4000 og 4100

Else-May Botten

Per Roar Bredvold

Rigmor Andersen Eide

ordf. for kap. 908, 2428 og 3908

ordf. for kap. 901, 902, 931, 3901 og 3902

ordf. for kap. 907, 1161, 1101 og 3907

Svein Flåtten

Lillian Hansen

Arne L. Haugen

ordf. for kap. 1141, 1550 og 4550

ordf. for kap. 2415

ordf. for kap. 906, 1147, 1150, 1151, 3906, 4147, 4150 og 5576

Ingrid Heggø

Alf Egil Holmelid

Frank Bakke Jensen

ordf. for kap. 913, 934, 938, 950, 2421, 2426, 3950, 3961 og 5325

ordf. for kap. 905, 1112, 1148, 3905 og 4112

ordf. for kap. 903, 1143, 3903, 4143 og 5575

Harald T. Nesvik

Irene Lange Nordahl

Elisabeth Røbekk Nørve

ordf. for kap. 909, 1030, 1050 og 4030

ordf. for kap. 922, 937, 1115, 1144 og 4115

ordf. for kap. 904, 924, 929 og 3904

Torgeir Trældal

ordf. for kap. 1138, 1139, 1149 og 4138