Representantforslag om mindre bruk og kast

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 23.03.2021 Innst. 313 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sp om mindre bruk og kast. Forslagene i innstillingen fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.03.2021

   Debattert i Stortinget 13.04.2021
   Votert i Stortinget 20.04.2021