Representantforslag om mindre bruk og kast

Dokument 8:100 S (2020-2021), Innst. 313 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.03.2021 Innst. 313 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sp om mindre bruk og kast. Forslagene i innstillingen fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.2021

   Debattert i Stortinget 13.04.2021
   Votert i Stortinget 20.04.2021