Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet

Dokument 8:74 S (2019-2020), Innst. 271 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Geir Adelsten Iversen, Liv Signe Navarsete, Siv Mossleth, Sandra Borch Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 271 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet. Det ble foreslått å fjerne flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn, og å be regjeringen fremme forslag om å redusere merverdiavgiften på persontransport fra 12 til 10 pst. Videre ble det foreslått at regjeringen i forbindelse med RNB for 2020 skal vurdere hvilke flere flyruter som skal vere en del av FOT-rutene. Det ble også foreslått å be regjeringen tilpasse avgiftsstrukturen for å stimulere til etterspørsel etter nullutslippsfly og starte arbeidet med å tilpasse infrastrukturen på Avinors flyplasser til nullutslippsfly. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2020

   Debattert i Stortinget 08.06.2020
   Votert i Stortinget 08.06.2020