Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm

Dokument 8:82 S (2018-2019), Innst. 231 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 11.04.2019 Innst. 231 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.04.2019

   Behandla i Stortinget: 29.04.2019