Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:43:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:44:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:44:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:44:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:44:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra representantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar