Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm

Dokument 8:82 S (2018-2019), Innst. 231 S (2018-2019)