Representantforslag om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap

Dokument 8:43 S (2018-2019), Innst. 160 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes, Karin Andersen, Une Bastholm Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV), (MDG), (R) Tilråding levert 05.02.2019 Innst. 160 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 43 S (2018-2019) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap, jf. Innst. 160 S (2018-2019. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2019

   Behandla i Stortinget: 12.02.2019