Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.02.2019 Kl. 18:06:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (12.02.2019 Kl. 18:06:50)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (12.02.2019 Kl. 18:06:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Representantforslag 43 S (2018-2019) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap, jf. Innst. 160 S (2018-2019. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar