Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

Dokument 8:46 S (2017-2018), Innst. 351 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 351 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen (Innst. 351 S (2018-2019) i forbindelse med at Stortinget vedtok ny lov om forbud mot hold av pelsdyr, jf. Innst. 348 L (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 13.06.2019