Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2019 Kl. 00:07:26)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har drøftet et representantforslag fra Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen (Innst. 351 S (2018-2019) i forbindelse med at Stortinget vedtok ny lov om forbud mot hold av pelsdyr, jf. Innst. 348 L (2018-2019).

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar