Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

Dokument 8:46 S (2017-2018), Innst. 351 S (2018-2019)

Vedtak 586

Dokument 8:46 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen – vedlegges protokollen.