Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

T

 • talerrekkefølge

  Stortingets forretningsorden gir regler for hvordan debattene skal ordnes – talernes rekkefølge, taletid, fordeling av tid mellom partigruppene og så videre. De minste partigruppene får forholdsvis lengre taletid enn de største.
 • ting

  forsamling av folkevalgte som utøver selvstyre. Stammer fra det norrønne ordet þing. Folkelig ord for Stortinget ("å sitte på tinget").
 • trontaledebatten

  debatt om den årlige trontalen. Trontalen leses opp av Kongen ved Stortingets høytidelige åpning, og inneholder regjeringens programerklæring for kommende år.
 • trontalen

  leses opp av Kongen ved Stortingets høytidelige åpning. Den inneholder regjeringens programerklæring for kommende år. Trontalen blir debattert i Stortinget.