Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

I

 • initiativdebatt

  komiteene kan inntil to ganger i hver stortingssesjon ta opp et tema som faller innenfor komiteens saksområde til debatt i Stortinget, også utenom konkrete saker komiteen har fått til behandling. Under en slik debatt kan det ikke fremsettes forslag.
 • innberetning

  Innberetninger benyttes av valgkomiteen i saker der komiteen har besluttende myndighet. Dette gjelder først og fremst sammensetningen av fagkomiteene. De blir kun referert i Stortinget.
 • innpisker

  den eller de som i hver partigruppe har ansvaret for utbytting av representanter som av ulike grunner må være kortvarig borte fra Stortinget. Slik opprettholdes det politiske styrkeforholdet ved voteringer.
 • innstilling

  når en komité har drøftet en sak, avgis en skriftlig innstilling som gir uttrykk for komiteens syn, og forslag til vedtak. Innstillingen blir deretter behandlet i Stortinget.
 • innstilling til Stortinget

  komiteens innstilling om alminnelige saker og budsjettsaker.
 • innstilling til Stortinget (lovvedtak)

  komiteens innstilling om lovvedtak.
 • interpellasjon

  mer omfattende form for spørsmål til regjeringen eller en statsråd enn et spørretimespørsmål, og gjelder ofte større og politisk viktigere saker. Det holdes som oftest en debatt i Stortinget om interpellasjonen.
 • investitur

  (tiltredelsesvotering eller innsettingsvotering) er en form for tillitsvotum, i systemer med positiv parlamentarisme. Investitur innebærer at parlamentet skal gi regjeringen, når den tiltrer, uttrykkelig tillit.