Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

Å

  • åpning (høytidelig åpning)

    den høytidelige åpningen av Stortinget skjer vanligvis dagen etter konstitueringen i begynnelsen av oktober. Kongen leser opp trontalen, som inneholder regjeringens programerklæring for det kommende året, og en statsråd leser beretningen om rikets tilstand.