Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

H

 • H

  vanlig forkortelse for Høyre (1884).
 • hemmelig møte

  presidenten kan foreslå forhandlinger for lukkede dører. Det er forsamlingen selv som avgjør om møtet skal lukkes. Dette forekommer meget sjelden.
 • hjemfallsrett

  hjemfall er et juridisk begrep som brukes om tilfeller der eiendom «faller tilbake» vederlagsfritt til den opprinnelige eier; normalt det offentlige i form av staten eller kronen.
 • høring

  møte der komiteen innhenter informasjon om en sak fra departementer, organisasjoner eller andre berørte parter. Alle høringer er normalt åpne for publikum. Komitéhøring: fagkomiteenes høring i forbindelse med arbeidet med en sak. Kontrollhøring: høring i forbindelse med spesielle saker som granskes.
 • høringsbrev

  et brev til berørte parter der departementet ber om uttalelser om en sak som er under arbeid.
 • høytidelig åpning (åpning)

  den høytidelige åpningen av Stortinget skjer vanligvis dagen etter konstitueringen av Stortinget i begynnelsen av oktober. Kongen leser opp trontalen, som inneholder regjeringens programerklæring for kommende år, og en statsråd leser beretningen om rikets tilstand.