Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Sør-Trøndelag (1 - 12 av 12)

 • Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  I svar på et skriftlig spørsmål gjentar statsråden mange av tiltakene Solberg-regjeringen igangsatte for å forberede Norge på en migrasjonsbølge. Statsråden skriver: "Selv om tiltakene UDI har iverksatt de siste årene sikrer en god grunnberedskap for den innledende ankomstfasen, kan det likevel bli krevende for UDI dersom asylankomstene øker ut over den kapasiteten de har tatt høyde for." Hva vil regjeringen gjøre, ut over det statsråden har svart skriftlig, for å sikre beredskapen, i lys av situasjonen langs Europas yttergrense?
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen følge opp lovnaden i Hurdalsplattformen og gjenreise Nesna som fullverdig høyere utdanningsinstitusjon?
 • Muntlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til fiskeri- og havministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om hvilken posisjon den norske regjeringen inntar på møtet i IMO, Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, med henvisning til at det er behov for store utslippskutt i skipsfarten
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om hva klima- og miljøministeren vil gjøre for å sikre flere tiltak som raskt kutter utslippene og gjør at vi faktisk forsterker klimapolitikken, neste år og årene etter det
 • Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hva statsråden mener er den mest vesentlige forskjellen på Solberg-regjeringens aktive næringspolitikk og Støre-regjeringens aktive næringspolitikk
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hvordan statsråden vil sikre barna nok ansatte i barnehagen i den situasjonen vi står i nå og på sikt
 • Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om Hurdalsplattformen innebærer en endring av oppfordringen til kommunene om å ikke bosette flyktninger i områder med en innvandrerandel på over 30 pst
 • Spørretimespørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvilke grep i statsbudsjettet for 2022 regjeringen har foreslått for å bøte på omsetningsvikt i dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien og at grunnlaget for mange arbeidsplasser forsvinner på grunn av grensehandel
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Fremsatt av: Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)

  Besvart: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om hvor mange barnehager og skoler som mangler samisk språkkompetanse, og hvilke tiltak statsråden vil sette i verk for å sørge for at samiske barn får opplæring i sitt samiske språk
 • Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hvorfor staten skal starte kommersielle selskaper, som et statlig hydrogenselskap, i konkurranse med andre for å sikre overskudd til å drive velferdsstaten
 • Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Nye EØS-regler for regional statsstøtte trer i kraft ved nyttår. Norge må få godkjent ny ordning i samsvar med nytt regelverk. I Prop. 1 LS (2021–2022) varslet regjeringen Solberg at de i hovedsak ville videreføre ordningen. En viktig endring er at regjeringen Solberg var tydelig på at sammenslåtte kommuner med ulike soner skulle beholde ulike satser også etter sammenslåingen. Vil dere videreføre Norges posisjon som Solberg-regjeringen slo fast, om at sammenslåtte kommuner skal få beholde samme sats som før sammenslåingen?
 • Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvordan digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet vil fortsette, uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse