Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hordaland (1 - 14 av 14)

 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  Hvordan ivaretar statsråden naturmangfoldloven kap. II, herunder §§ 9 og 10, i prosjekter som reguleres som "statlig plan", der statsforvalteren ikke har innsigelsesrett, men er kun en høringsinstans?
 • Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorfor man setter på spill Norges rykte som en troverdig samarbeidspartner ved å trekke seg fra løftet om opptrapping av det globale partnerskapet for utdanning gjennom et kutt i budsjettet og en annonsering i statsbudsjettet om at man ikke vil bidra til den økningen som Norge har lovet internasjonalt
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 24.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om tilliten frå Kommune-Noreg når det gjeld å delta i prosjekt blir mindre, med bakgrunn i at at både den avgåtte og sittande regjeringa ynskjer å endre spelereglane for prøveprosjekt mellom stat og kommunene med kort varsel
 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Fremsatt av: Ane Breivik (V)

  Besvart: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om hvordan regjeringen vil oppfylle løftene fra Hurdalsplattformen om å styrke det psykiske helsetilbudet for studenter
 • Spørretimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om korleis statsråden vil følge opp at Statens vegvesen skal arbeide innanfor forsøksordninga med «tidleg involvering»
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden ser på en grensejustering i gamle Forsand kommune når Stortinget ved to anledninger har gitt Sandnes og Forsand ja til den frivillige sammenslåingen, og om statsråden støtter dette eller oppdelingsideen
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvorvidt regjeringen har noen strategi for å bekjempe barnefattigdom, og hvorvidt statsråden vil prioritere arbeidet for barn og unge i lavinntektsfamilier
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om at statsråden i sammenheng med en lokal reguleringssak i Bergen der Arbeiderpartiets syn ser ut til å være i mindretall i bystyret, har kommet med et utsagn om statlig tilskudd som kan påvirke den lokale prosessen
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Fremsatt av: Sara Bell (SV)

  Besvart: 10.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om viktigheten av å sette i gang et arbeid med å avgrense hva en ideell aktør er, som i tillegg til krav om organisasjonsform vil se på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene for dem som jobber der
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvorfor statsministeren diskuterer med stråmenn i stedet for å møte de argumentene som stadig flere i Norge er enig i, nemlig at leting etter mer fossil energi både er dårlig klimapolitikk og risikabel industripolitikk
 • Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvorfor statsministeren i Financial Times lanserte et skifte hvor oljefondet nå skal være mer politisk, til tross for at et enstemmig storting så sent som i mai besluttet at SPU ikke skal være et politisk virkemiddel
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om det er mulig, selv innenfor EØS-avtalens handlingsrom, å begrense krafteksporten av særlige samfunnsmessige hensyn, eller om EUs markedstvang er sterkere i Norge enn i Tyskland
 • Spørretimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvilke andre kilder til fornybar strøm regjeringen vil legge vekt på inntil det blir aktuelt å utnytte kraftproduksjonen fra havvind
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om det er Arbeidarpartiet eller Senterpartiet sine utsegner i valkampen som regjeringa lyttar til, med henvisning til at Hurdalsplattforma ikke nemnde Hordfast