Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (81 - 100 av 986)
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:904 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilke nettselskaper som til tross for Stortingets tydelige henstilling om å vente, likevel har innført ny ordning for beregning av nettleie for kraftkundene?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:903 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan statsråden redegjøre for hvordan selvstendig næringsdrivende yogalærere/yogastudioer berøres av gjeldende smitteverntiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:925 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Vil statsråden bidra til å få etablert fossilfri energiforsyning på Isfjord Radio som ledd i utviklingen av et fossilfritt Arktis på sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:918 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sørge for at enkeltpersonsselskapene får samme investeringsmulighet som AS når de tenker å nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:902 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 20.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvilket ansvar har regjeringa for å synliggjøre, støtte og utvikle folkedansen og den folkelige dansemusikken, og hvordan vil statsråden følge opp dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:901 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Er det en forutsetning at kommuner som skal være med i lokaldemokratiprosjektet skal styres av regjeringspartiene Ap og Sp, at de skal være av en viss innbyggerstørrelse for å kunne delta, og hvilken distriktsprofil ligger ev. i det?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:900 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva er statsrådens planer for å ruste opp domstoler og rettssteder som har behov for det, og kan statsråden love at en kostbar reverseringsreform ikke vil forsinke fremdriften i opprustingen av disse domstolene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:899 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 21.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre beredskap på Svalbard, herunder redusere sårbarheten i den elektroniske kommunikasjonen mellom Svalbard og fastlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:898 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 22.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Parlamentarisk leder Marit Arnstad sa til VG 13. mars 2021 at det var uaktuelt for Sp å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. I det vedtatte budsjettet for 2022 økte som kjent Ap/Sp/SV bensinavgiften. Onsdag 12. januar 2022 kl 16:38 var bensinprisen 20.01 kr på YX Moi i Lund kommune i Rogaland. Er det i statsråd førstkommende fredag finansministeren vil ta initiativ til å ta Sp ut av regjering, eller var garantien fra Arnstad ikke en garanti likevel?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:897 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 17.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Regjeringen Solberg endret i 2020 botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra 3 til 5 år etter budsjettforliket med Frp. Har regjeringen planer om å reversere endringen og redusere botidskravet for permanent oppholdstillatelse tilbake til 3 år slik at ekteskapsinnvandrere i en sårbar situasjon gis økt trygghet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:896 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 20.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Miljøgiften fluor gjør stor skade på naturen. Det har i mange år vært jobba for å forby bruk av fluorholdig skismøring. Under OL i Kina vil det bli tillatt å bruke fluorholdig skismøring. Dette er svært uheldig. Vil statsråden ta initiativ til at FIS forbyr bruk av fluorholdige skismøringsprodukter på alle sine arrangement, også OL i Kina?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:895 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Regjeringspartiene har forpliktet seg til å komme tilbake til Stortinget med en ordning for strømstøtte som inkluderer både fjernvarmekundene og borettslag og sameier. Det skal ikke være måten man bor på som avgjør hvorvidt man får dekket de ekstreme strømkostnadene. Når kan Stortinget forvente at regjeringen leverer løftene og forslagene som likestiller alle strømkundene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:894 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Har det på noe tidspunkt vært kontakt eller samtaler mellom finansminister eller andre i departementets politiske ledelse og Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:893 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Ser statsråden noen betenkeligheter ved at de døgnbemannede nasjonale beredskapsressursene er underlagt Oslo politidistrikt, og tenkes disse flyttet til eksisterende eller nyopprettet særorgan?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:892 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 20.01.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvordan jobber regjeringen for å hindre flere dommer i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen knyttet til barnevernssaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:891 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer gjeninnføres for perioden desember 2021 til mars 2022. Kan statsråden redegjøre for avklaringer med ESA om innretning på regelverk samt støttenivå og hvilke konsekvenser innretningen av ordningen kan få for forskjellige typer av selskapskonstruksjoner der det søkes om støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:890 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Har Arbeiderpartiet i regjering lagt vekk iveren som Arbeiderpartiet i opposisjon hadde for realiseringen av et nasjonal havbruksmuseum, og hvis ikke, hva er forventet fremdriftsplan for realisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:889 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan vil statsråden sikre mangfoldet i markeringen av Skeivt Kulturår, og vil man vurdere å komme med ytterligere bevilgninger slik at flere av søknadene kan innfris?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:888 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil regjeringen vurdere om studentsamskipnader, som så langt ikke har vært berettiget koronakompensasjon kan bli inkludert i lønnsstøtteordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:887 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Kan statsråden greie ut om korleis stoda er på sakshandsaminga for saker klaga inn for Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement, særleg om kva regjeringa no har for tiltak for å rette på den lange sakshandsamingstida?