Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 29274)
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2128 (2018-2019)

  Innlevert: 20.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden nå skape ro i denne saken ved at planene om riving ikke bare utsettes, men stanses?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2127 (2018-2019)

  Innlevert: 20.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Vern av Børgin og Skarnsund i Trøndelag har i flere år vært en viktig sak. Dessverre ligger saken fortsatt uavklart hos regjeringen. I et svar til undertegnede i februar sier statsråden at sakene fortsatt ligger til behandling i departementet. Når kan det forventes at områdene blir vernet og kan statsråden forsikre om at verneprosessen for andre områder som f.eks. Kråkvågsvaet-Grandefjæra- Bjugnfjorden, ikke vil ta like lang tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2126 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden slå fast at Sandnes og Sola ikke skal slås sammen med Stavanger, og at disse kommunene følgelig vil bli holdt utenfor fylkesmannens videre arbeid med kommunereformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2125 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Kva plan har regjeringa for å redusere bompengebelastninga for folk flest og kor mykje lågare vil bompengane vera i 2020 og 2021 gjennom desse tiltaka samanlikna med 2018-nivået?»
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2124 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hva han vet når det gjelder flagg, refusjonsordningen og fremtidige lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte på Hurtigrutens skip, inkludert ekspedisjonsskipene som nå skal bygges om?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2123 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Statsråden viser i sitt svar til dokument nr. 15:2052 (2018-2019)at hun av hensyn til behovet for et mest mulig nøyaktig folkeregister, ikke ønsker å gjøre endringer i rutinene for vedtak om utflytting for personer uten fast bopel. Vil statsråden da i stedet ta initiativ bedre, enklere og raskere rutiner for å omgjøre feilaktige vedtak om utflytting når det er sannsynliggjort at vedkommende faktisk oppholder seg i landet, evt. heller aldri har forlatt Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2122 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Har statsråden skiftet mening i saken om riving av setrene ved Vestlie på Hjerkinn, eller er det en midlertidig utsettelse av gjennomføring av det vedtaket som statsråden tidligere har vært enig i?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2120 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Hva er årsaken til at forbudet mot å erverve og besitte halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller er ment for militæret og politiet, ikke er iverksatt og når vil statsråden sørge for at forbudet trer i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2119 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for om det er slik å forstå at deponiet på Langøya har eller har hatt usikre vannstrømmer ut og inn av deponiet; hva har i så fall disse vannstrømmene inneholdt, og hvor mange avvik er registrert i henhold til den avviksbehandlingen som kreves i det omtalte brevet?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2118 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Hvordan vil Helse Sør-Øst sikre fortsatt ØNH-spesialist i Hallingdal?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2112 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Politiets responstid ved skyteepisoden i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag 10.08 var hele 15 til 20 min. Forventningen i dette området er mellom 7 og 11 min. Ingen biler var tilgjengelige ved hovedkvarteret i Sandvika. En var på oppdrag i Lommedalen og den andre på oppdrag i Oslo sentrum. Hva vil justisministeren gjøre for å bedre situasjonen og bidra til at politiet kan gjennomføre oppdrag i Asker og Bærum innenfor de kravene som politiet selv har definert til akseptabel responstid ved behov for øyeblikkelig innsats?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2121 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  I brev av 18. juni 2019 (med referanse 19/2749-89) svarer statsråden på spørsmål fra Karin Andersen i forbindelse med behandlingen av Prop. 113 (2018-2019). I svaret fra statsråden oppgis kommuner og fylker etter dagens kommune- og fylkesstruktur. Er det mulig å få de samme oversiktene med strukturen som gjelder fra 2020? Det er fra 2020 at budsjettet i Prop. 113 får virkning.
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2117 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Hvor lenge skal befolkningen i Øst-Finnmark måtte vente på å få landingsplass for helikopter på det nye sykehuset i Kirkenes?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2116 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at en inkassator opptrer nøytralt i forhold til oppdragsgiver/skyldner og ikke involverer seg i sine kunders krav økonomisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2115 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Kan helseministeren redegjøre for hvor mange ganger ventetidene i pakkeforløp for kreft har blitt brutt som følge av redusert kapasitet i sentrale tjenester som MR/CT i sommermånedene, og hva vil statsråden gjøre for å øke kapasiteten?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2114 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Hvor lang ventetid er det fra SLVs konklusjon om nytteverdi til legemiddelet faktisk tas i bruk i helsetjenesten, til glede for norske pasienter?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2113 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Vil regjeringen ta i betraktning Trump-styrets rasistiske politikk mot muslimer, uforutsigbarhet, åpne forakt for folkeretten, gjentatte løgner, trusler om å utslette Iran og den overveiende sannsynligheten for at et oppdrag i Persiabukta inngår i en langt mer aggressiv amerikansk strategi mot Iran enn hva et offisielt mandat for en eventuell internasjonal operasjon i Persiabukta gir uttrykk for, når regjeringen skal ta stilling til Trump-styrets forespørsel om at Norge deltar i en slik operasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:2111 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Er statsråden enig i at utenlandske bedrifters markedsføring av snus rettet mot norske forbrukere strider mot intensjonen i tobakksskadeloven og regjeringens tobakksstrategi, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at slik praksis forekommer i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2110 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Er statsråden enig i at politireformen har medført et mindre synlig og tilstedeværende politi på Romerike, mener statsråden det er akseptabelt at mer enn 13 prosent av oppdragene nå ikke blir fulgt opp på grunn av manglende kapasitet, når forventer statsråden at hhv antall og andel uløste politioppdrag på Romerike vil bli lavere enn det var i 2015 og hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å sørge for at så skjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2109 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden slå fast at Lavangen og Salangen ikke skal slås sammen, og at disse kommunene følgelig vil bli holdt utenfor fylkesmannens videre arbeid med kommunereformen?