Representantforslag om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Dokument 8:2 L (2021-2022), Innst. 35 L (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Andreas Sjalg Unneland, Birgit Oline Kjerstad, Freddy André Øvstegård, Grete Wold, Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski, Kirsti Bergstø, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.11.2021 Innst. 35 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 25.11.2021
   Votert i Stortinget 25.11.2021