Representantforslag om tiltak for de som lever på hemmelig eller fortrolig adresse

Dokument 8:295 S (2020-2021), Innst. 667 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Laabak, Himanshu Gulati, Kari Kjønaas Kjos, Per-Willy Amundsen, Silje Hjemdal Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.06.2021 Innst. 667 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På bakgrunn av et representantforslag fra medlemmer av Fremskrittspartiet har Stortinget vedtatt et forslag om å be regjeringen nedsette et ekspertutvalg som skal utrede problemstillinger og mulige tiltak for å bedre livssituasjonen for de barn og unge som lever på hemmelig adresse. Utvalget bør inkludere brukerrepresentanter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2021

   Debattert i Stortinget 17.06.2021
   Votert i Stortinget 17.06.2021