Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019

Dokument 3:2 (2020-2021), Innst. 386 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 386 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2019. Riksrevisjonen har gjennomført 6 undersøkelser og funnet grunnlag for merknader under Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet. Riksrevisjonens undersøkelser av statlige selskaper for 2019 har omfattet seks temaer. To av disse dreier seg om svikt i informasjonssikkerheten. De har til felles at eksterne har kunnet bryte seg inn i interne systemer uten å bli hindret, og det har heller ikke vært etablert gode nok systemer som kunne oppdage det.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021