Ny saldering av statsbudsjettet 2020

Prop. 56 S (2020-2021), Innst. 180 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.12.2020 Innst. 180 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet ny saldering av statsbudsjettet for 2020, som gjelder de siste endringene av statsbudsjettet for inneværende år. Regjeringspartiene H, V og KrF forhandlet med Frp, og nysalderingen ble derfor vedtatt med noen endringer i forhold til regjeringens forslag. De viktigste endringer er følgende: - De hardest rammede kommunene får tilført et økt økonomisk handlingsrom til å kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale smittevernstiltak. - Kompensasjonsordningen for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter økes derfor fra nåværende nivå, ved at det for 2020 utbetales støtte for de dokumenterte lovpålagte vedlikeholdskostnadene uten at det gjøres avkortning. - Regjeringen bes om å fremme forslag om en engangsøkning på 4 000 kroner i minste pensjonsnivå for enslige for de som er pensjonister i 2020. Stortinget har videre behandlet et representantforslag fra SV om julebidrag til arbeidsløse. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2020

   Debattert i Stortinget 19.12.2020
   Votert i Stortinget 19.12.2020