Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven og endring i skattebetalingsloven

Prop. 70 LS (2019-2020), Innst. 232 L (2019-2020), Lovvedtak 71-76 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.04.2020 Innst. 232 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i private tjenestepensjonsordninger slik at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen og endring i skattebetalingsloven slik at departementet i forskrift kan gi regler om avvikende forfallstidspunkt for særavgifter i enkelte situasjoner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.04.2020