Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet

Prop. 15 S (2019-2020), Innst. 95 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 95 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Barne-og familiedepartementet. Den største endringen er en økning i utgiftene til foreldrepenger med 380 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 10.12.2019
   Votert i Stortinget 10.12.2019