Representantforslag om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling

Dokument 8:170 S (2018-2019), Innst. 110 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 110 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen om å innlemme det tverrfaglige temaet «bærekraftig utvikling» i læreplanene og sikre at læreplanene inneholder kompetansemål som bidrar til økt kunnskap om det organiserte arbeidslivet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019