Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

Dokument 8:145 S (2018-2019), Innst. 30 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Audun Lysbakken, Eirik Faret Sakariassen, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.11.2019 Innst. 30 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 05.11.2019