Representantforslag om klimastreik for klimakutt

Dokument 8:106 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 321 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om klimastreik for klimakutt. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2019