Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon

Dokument 3:8 (2018-2019), Innst. 399 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2019 Innst. 399 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarvbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere gjennomføringen av den norsk-russiske avtalen om miljøvernsamarbeid og utarbeide anbefalinger til myndighetene om utviklingen av samarbeidet. Komiteen slutter seg i innstillingen til Riksrevisjonens anbefalinger og forventer at de blir fulgt opp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2019