Representantforslag om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter

Dokument 8:72 S (2018-2019), Innst. 256 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Mona Fagerås, Olivia Corso Salles, Sheida Sangtarash Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 30.04.2019 Innst. 256 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 72 S (2018-2019) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Olivia Corso Salles om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter, jf. Innst. 256 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 09.05.2019