Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 29 S (2018-2019), Innst. 110 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2018 Innst. 110 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet, jf. Prop. 29 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2018