Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

Dokument 8:240 S (2017-2018), Innst. 244 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.04.2019 Innst. 244 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 30.04.2019