Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Dokument 3:2 (2017-2018)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang