Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Dokument 3:2 (2017-2018), Innst. 141 S (2017-2018)

Status: Saken er behandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 141 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 27.02.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 22.03.2018