Representantforslag om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2021-2030

Dokument 8:72 S (2017-2018), Innst. 95 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Espen Barth Eide, Else-May Botten, Hege Haukeland Liadal, Runar Sjåstad, Sverre Myrli, Åsmund Aukrust Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 15.12.2017 Innst. 95 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 15.12.2017

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 20.12.2017