Representantforslag om å endre anbudet på Kystruten Bergen-Kirkenes

Dokument 8:73 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang