Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet

Prop. 14 S (2017-2018), Innst. 74 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 74 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet, (Innst. 74 S (2017-2018)).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2017