Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Meld. St. 11 (2016-2017), Innst. 251 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.04.2017 Innst. 251 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2017

   Behandlet i Stortinget: 25.04.2017